İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye